Dr. Rima Breidokiene

/Dr. Rima Breidokiene
Dr. Rima Breidokiene2018-02-06T21:40:30+02:00
Dr. Rima Breidokienė
Dr. Rima BreidokienėVaikų ir paauglių psichologė

CV

Išsilavinimas

 • 2004 – 2006 VU klinikinės psichologijos specialybė.
 • Nuo 2007  VU Bendrosios psichologijos katedros doktorantė. Rengiama socialinių mokslų disertacija vaikų ankstyvosios raidos tema
 • 2009 -2011 VU Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras, vaikų ir paauglių psichodinaminės psichoterapijos podiplominės studijos (bazinis lygis).
 • 2012 – VU Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras, vaikų ir paauglių psichodinaminės psichoterapijos podiplominės studijos kvalifikacijos lygis).
 •  2014  – socialinių mokslų daktaro laipsnis. Apginta disertacija „Ankstyvosios savireguliacijos biologiniai ir psichosocialiniai veiksniai“.
Profesinė veikla
 • Nuo 2004 m.  Vaikų laikinosios globos namai “Atsigręžk į vaikus” psichologė. Darbo kryptis – psichologinė pagalba tėvų globos netekusiems vaikams ir paaugliams
 • Nuo 2009 m.  Vaikų laikinosios globos namai “Atsigręžk į vaikus” direktoriaus pavaduotoja metodinei ir projektinei veiklai.  Darbo kryptis – rengiu metodinę medžiagą ir vedu mokymus socialiniams darbuotojams, psichologams ir kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis
 • Nuo 2006 m. VU Vaikų ligoninės filialo Vaiko raidos centras medicinos psichologė. Darbo kryptis – atlieku psichologinį įvertinimą ir konsultuoju įvairių raidos, emocinių ir elgesio problemų turinčius vaikus ir jų tėvus
 • Nuo 2006 m. VšĮ “Gera būsena” projekte “Psichologinė pagalba internetu” dirbanti psichologė
 • Nuo 2007 m. projekto “Psichologinė pagalba emigracijos paliestiems žmonėms” viena iš įkūrėjų, nuo 2008 m. – projekte dirbanti psichologė
Mokslinės publikacijos
 
 • Jusienė R., Breidokienė R., Čekuolienė D., Markūnienė E., Širvinskienė G., Zamalijeva O., N.Žemaitienė (2011). Žindymo reikšmė kūdikių ir vienerių amžiaus vaikų sveikatai // Visuomenės sveikata, Nr. 1(52), 116-125 p.
 • Jusienė R., Breidokienė R., Markūnienė E., Širvinskienė G., Žemaitienė N. (2011) Išnešiotų kūdikių žindymą trečią-ketvirtą mėnesį po gimdymo prognozuojantys veiksniai // Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, Nr. 8, 41-66
 • Čekuolienė D., Jusienė R., Širvinskienė G., Zamalijeva O., Breidokienė R. (2011). Motinų psichologinės savijautos ir kūdikių probleminio elgesio sąsajos // Psichologija, 43, 44-62 p.
 • Jusienė R., Breidokienė R., Zamalijeva O. (2012). Žindymo trukmę iki vienerių metų amžiaus prognozuojantys psichologiniai, socialiniai ir mediciniai veiksniai // Tiltai, 3(60), 183-194.
 • Breidokienė R., Jusienė R. (2012). Savireguliacija ankstyvoje vaikystėje: sampratos problematika //Psichologija, 46, 27-44.
 • Jusienė R., Breidokienė R., Jasiulionė J.S. (2013). Dvejų metų amžiaus vaikų elgesio ir emocinių sunkumų ryšys su žindymo trukme // Visuomenės sveikata, 3, 96-103.
 • Breidokienė R., Jusienė R. (2014). Vaiko temperamento ir motinos elgesio su vaiku strategijų reikšmė keturmečių malonumo atidėjimo gebėjimams // Psichologija, 49, 110-114.

Kitos publikacijos / leidiniai

 • R.Povilaitis, J.Valiukevičiūtė, I.Sirgėdaitė, R.Dapkutė. Ką mums pasakoja vaikai? Vaikų telefono linijos patirtis, 2002, Vilnius.
 • V.Blažys, R.Dapkutė. Vaikų seksualinės prievartos pateikimas žiniasklaidoje. Tarptautinė konferencija „Žiniasklaida ir asmenybės raida: nepinamečių apsauga ir žmogaus orumas”, Vilnius, 2003-12-05 – 06 d.
 • V.Blažys, R.Dapkutė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų TV žiūrėjimo ypatumai ir tėvų vertinimai. Konferencija „Vaiko teisės ir interesai žiniasklaidoje: teoriniai ir praktiniai aspektai“, Vilnius, 2005-06-08.
 • K.Vitler, P.Close, R.Breidokienė, S.Ignatovičienė, E.Keturakytė. Globos institucijoje gyvenantys vaikai, turintys elgesio problemų. Lietuvos ir Britanijos patirtis. Parengti straipsniai „Pagalba globos institucijoje gyvenančiam vaikui, turinčiam elgesio problemų“ bei „Prieraišumo teorijos taikymas psichosocialiniame darbe su vaikais“. Vilnius, 2006.
 • Kuzmienė V., Blažys V., Breidokienė R. Vaiko bamba: vaikų klausimai ir psichologų atsakymai. Ciklonas: Vilnius, 2007.
 • R. Breidokienė, S. Ignatovičienė. Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo metodinės rekomendacijos. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: Vilnius, 2009.
 • Z. Giedrimas, S. Ignatovičienė, R. Breidokienė, E. Ignatovič. Vaikas, gimęs mūsų širdyse: atmintinė vaiko globėjams ir įtėviams. VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“: Vilnius, 2013.
 • L. Kalinauskienė, J. Mažulytė, S. Fredheim, A. Lund. Pagalba sutrikusio elgesio vaikams: Lietuvos ir tarptautinės patirties apibendrinimas. (redakcinė komisija: R. Breidokienė, M. Giedraitytė-Guzikauskienė, S. Ignatovičienė, R. Ruibienė, G. Skarė). Vilnius: 2014.
 

Kontaktai

 • Mob.tel.:  +370 616 12850
 • El. paštas: r.breidokiene@gmail.com

….